English
damluker_med_unike_egenskaper_600 Statkraft_inntak

GEOTEX Engineering er Norges største produsent av damluker målt i antall tilvirkede enheter. I løpet av de siste 30 år er mer enn 200 damluker konstruert, produsert og levert i inn- og utland.

Vårt hovedprodukt er vår egenutviklede Exenterluke med egenskaper som er høyt verdsatte av profesjonelle ingeniører i landets vannnkraftproduserende selskaper.
Exenterluken er lett å manøvrere , kan tilpasses bruk i en rekke montasjeformer, og gir fravær av pakningsslitasje eller risiko for rivning av pakninger.

Nå kommer Exenterluken i en oppdatert utførelse; Generasjon II der blant annet lineære føringsegenskaper er forbedret og gir en mere definert og kompakt gange.

Vi har også utviklet en topphengslet luke med en spesialdesignet manøverløsning som gjør det mulig å manøvrere luken vedhjelp av en manøveraktuator som kan fryse fast i et islag. TH-luken kan derfor benyttes i grunne inntak i småkraftverk.

GEOTEX designer og produserer i tillegg alt av mekanisk utstyr for inntak i småkraftverk.

Vårt hovedprodukt er Exenterluken, en patentert damluke konstruert og produsert for det norske-, såvel som det internasjonale marked.

GEOTEX Engineering AS innehar høyeste grad av NVE-sertifisering for konstruksjon av luker, rør og ventiler for bruk i dammer og vannveier som er bruddklassifisert eller er gitt konsesjon av NVE.

Selskapets personell er godkjent av NVE, Sikkerhetsavdelingen for prosjektering av Tappe-/stengeorganer og rør i alle 4 bruddkonsekvensklasser.

Exenterluken

Eccentric gate

Vårt hovedprodukt er Exenterluken, utviklet og produsert ved GEOTEX Engineering AS.