English

GEOTEX Engineering AS’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer i hvilken grad GEOTEX Engineering AS samler inn og bruker personopplysninger.

GEOTEX ved daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det eventuellt samles inn opplysninger fra vårt nettsted og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlinger av personopplysninger ved bruk av nettsidene på www.geotex.no:

På denne nettsiden tas ingen opplysninger inn av data om besøkende på sidene.

Vi har heller ikke aktivert noen form for søkerlogg eller annen gjenfinning av besøkende på sidene, hverken ved bruk av IP-adresser eller besøkerens navn.

Vi benytter heller ikke cookies for måling av webstatistikk, eller informasjonskapsler av noen art.

E-post og telefon.

Selskapet benytter e-post og telefon som en del av arbeidet med markedsføring, kundekontakt for bistand under bruk av våre leverte enheter, osv.

Opplysninger som fremkommer under telefonsamtaler noteres ofte ned i en telefonlogg. Denne oppbevares i selskapets lokaler, og er ikke tilgjengelig offentlig.

E-postkommunikasjon benyttes i alminnelig kommunikasjon med eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster kan bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til at taushetsbelagte eller sensitive opplysninger ikke sendes med e-post.

Besøkende til vårt kontorbygg på Hatteng eller verksted ved Skaidi Bru

Det foretas ingen registrering av besøkende til disse lokalitetene.

Bruk av kameraer

Ved begge ovennevnte lokaliteter kan områdene ved inngangspartier og uteområder være kameraovervåket av sikkerhetsmessige årsaker. Videoopptakene slettes etter 7 dager.