English

Referanser

GEOTEX Engineering har levert luker og øvrig utstyr blant annet til følgende kraftselskaper: Statkraft, Troms Kraft, Agder Energi, Nord-Trøndelag E-verk, Eidsverkid på Færøyene, Katziba Power Plant i Zaire, m.fl.

Nedenfor finner du en liste over våre viktigste milepeler og leveranser til vannkraftindustrien:

 

Milepeler i prosjektering, tilvirking og montasje

Viktige milepeler i vår produksjon
Ref.MilepelÅr
Første luke, produsert høsten 19861986
6Første luke for kraftverk, Færøyene1988
11-12Første rørbruddsluker, for Senja Fiskefarm, Rubbestad1988
68Fjerneste leveranse, til Zaire i Afrika1992
80Største luke, 3620 x 5000 mm. Arendal Fossek. 1993
93Første kjente montasje av damluke under vann. Tromsø1996
96Høyest belastede, 108 tonn. Varanger kraft1997
108Første oppvarmede luke, Troms kraft 2002
116Vår andre undervannsmontasje, Narvik2004
161Første skylleluke, Torsnes krv.2012
166-206
(I produksjon)
Største og fjerneste leveranse noensinne, 41 stk. damluker til Equador2015

 

 

Referanseliste

Prosjektering og produksjon av damluker

1986
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
1 Storfjord Kommune
v/ Komm.ing Steinar Engstad
Vestre Storfjord Vannverk
Tverrdalen
1250 x 15005,0
1987
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
2 Skjervøy kommune
v/Torfinn Mobakk
Kågen Vannverk 700 x 600
+ 305
4,5
3 Nordreisa kommune
v/Birger Olsen
Sørkjosen Vannverk 900 x 12503,5
4 Bunnjord Settefisk A/S
Finnsnes
Bunnjord Vassverk 900 x 11505,0
1988
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
5 Alta kommune
v/komm. ing Arne Myklevoll
Rafsbotn Vannverk 600 x 6003,0
6 Troms Kraftforsyning
v/Overing. Arvid Kjeldsen
Magerelva, Goullas Kraftverk, Kåfjord 1170 x 25002,4
7 Elselskabet S.E.V.
Færøyene
Eidsverkid Kraftverk 500 x 5004,0
8 Troms Kraftforsyning
v/Overing. Arvid Kjeldsen
Didnoelva, Skibotn Kraftverk, Storfjord 1170 x 50004,8
9 Senja Fiskefarm A/S
v/Bjørn Grinde
Rubbestad landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 600 x 6003,0
10 Senja Fiskefarm A/S
v/Bjørn Grinde
Rubbestad landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 900 x 9003,0
11 Senja Fiskefarm A/S
v/Bjørn Grinde
Rubbestad landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 1500 x 15003,0
12 Senja Fiskefarm A/S
v/Bjørn Grinde
Rubbestad landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 2000 x 20003,0
1989
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
13 Troms Kraftforsyning A/S
v/Arvid Kjeldsen
Brødelva, Skibotn kraftverk, Storfjord 1120 x 40003,8
14 Istad Kraftselskap A/S
v/Kjetil Fjørtoft
Angvik Kraftverk 1400 x 16005,2
15 Hemnes kommune
v/ Aker Construction
Kangliåga dam, Bjerka, Hemnes 1250 x 150011,0
16 Tafjord kraftselskap
v/Dagfinn Fredriksen
Muldal inntak
Tafjord Kraftverk
1150 x 11504,0
17 Balsfjord kommune
v/Arvid Larsen
Sand Vannverk
Malangen
900 x 6504,5
18-19 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Rødhølen Dam
Innsetverkene (2 luker)
2380 x 25002,1
20 Dir. for Naturforvaltning
v/Kåre Myhre
Granfossen, Verdal 700 x 18003,0
21-24 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Rødhølen Dam
Innsetverkene (4 luker)
2590 x 2500
2630 x 2500
2,1
2,1
1990
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
24-25 Oslo Vann- og A.Verk
v/Børge Sletaune
Nydalsdammen
Akerselva (2 luker)
900 x 18507,5
27-33 Statkraft
v/Haakon Alfstad
Storglomfjord, Svartisen Kraftverk (7 luker) 600 x 600
til
1000 x1000
6,0
34-35 Confi A/S
Grønland
Qorlortorsuaq kr.verk
Søndre Strømfjord (2 luker)
600 x 6002,0
36 Troms Kraftforsyning
v/ Avd.ing Arvid Kjeldsen
Bekkeinntak B5
Erstatning for bjelkestengsel
1100 x 30003,0
37 Herlandsfoss Kraftverk
v/Audun Haugen
Inntak
Møllefossen Kraftverk
3250 x 25006,0
38 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Inntak, Breelva
Skjomen Kraftverk
2100 x 37003,5
39 Skorovass Gruber
v/Selmer Furuholmen
Dausjøen Dam 900 x 9006,5
40 Storfjord kommune
v/Steinar Engstad
Rasteby vannverk
Elvevoll
620 x 5601,2
1991
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
41 Tranøy kommune Vangsvik vannverk
Senja
650 x 6506,3
42 Troms Kraftforsyning
v/Paul Strandli
Svartholvatn
Lysbotn Kraftverk
1250 x 125010,0
43 Troms Kraftforsyning
v/Paul Strandli
Øvre Hestvatn
Lysbotn Kraftverk
800 x 8008,2
44 Troms Kraftforsyning
v/Paul Strandli
Lappegamvatn
Lysbotn Kraftverk
1000 x 10008,5
45 Karlsøy kommune Hansnes vannverk
Ringvassøya
900 x 12505,0
46 Statkraft Bjerka Kraftverk 1250 x 15403,2
47-56 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Rødhølen Dam
Innsetverkene (10 luker)
2930 x 25002,1
57 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Inntaksluke, Litjkjerringåa, KVM-Tevla Kraftverk 2130 x 10603,5
1992
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
58 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Tappeluke, Litjkjerringåa
KVM-Tevla Kraftverk
940 x 9403,5
59 Brattvåg Kraftverk
v/Norvald Hildre
Inntak, Brattvåg Dam 940 x 11806,0
60 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Inntak, Storkjerringåa 940 x 9402,8
61-62 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Inntak, Litlåa (2 luker) 940 x 9402,7
63 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Bekkeinntak, Storkjerringåa 2040 x 11201,8
64 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Vannebo Kraftverk 900 x 9007,0
65 Nesset Kraftselskap
v/Hans Gikling
Meisal Kraftverk 900 x 9007,0
66-67 Trondheim Kommune
v/Grøner
Adkomstluker (2 stk.)
Høgåsen høydebasseng
800 x 180010,0
68 Katziba Powerstation
Zaire, Afrika
Katziba Dam 1400 x 14004,5
69 Harstad kommune Bjørnrå Dam 900 x 9002,5
1993
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
70 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Smailirieppi Dam
Norddalen Kraftverk
1140 x 30002,8
71 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Stasjonselva Kraftverk
Norddalen Kraftverk
1150 x 35003,4
72-73 Harstad kommune Heggenkollen vannreservoir (2 stk.) 1500 x 150035,0
74-76 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Skurdalåa
KVM-Tevla Kraftverk (3 stk.)
900 x 9004,3
77 Nord-Trøndelag E.Verk
v/Kurt Benonisen
Skurdalåa
KVM-Tevla Kraftverk
2000 x 16004,3
78 Istad Kraftselskap
v/Kjetil Fjørtoft
Langlia Kraftstasjon 1500 x 17804,5
79 Bergenhalvøens KK
v/Gudmund Trætteberg
Åsebotn Kraftverk 1440 x 178014,0
80 Arendals Vasdrags Br.
v/Per Sødal
Ulvsvatn 3620 x 50005,0
1994
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
81 Halden Hovedv. Br.eierf.
v/Norvald Paulsen
Ertdammen
Inntaksluke foran rørgate
1850 x 18506,0
82 Ballangen Elverk
v/Wiggo Knutsen
Melkedal Kraftverk 1000 x 10003,5
83 Dalane Elverk
v/Rolf Ollestad
Dalane Kraftverk 1100 x 9006,0
84 Helgeland Kraftlag
v/Morten Gullesen
Kolsvik Kraftstasjon 3150 x 16503,0
1995
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
85 Statkraft
v/Torbjørn Eriksen
Sælkajokka
Skjomen Kraftverk
4785 x 37003,5
86 Tafjord Kraftselskap
v/Dagfinn Fredriksen
Dam Viksvatn 700 x 7004,5
87 Troms Kraftforsyning
v/Paul Strandli
Inntak Kvitlia
Skibotn Kraftverk
1140 x 22002,0
88 Badderen Settefisk Inntaksluke 500 x 5002,0
89 Elvevoll Settefisk
Bygg og Anlegg AS
Elvevoll Dam 920 x 9205,5
90 Elvevoll Settefisk
Bygg og Anlegg AS
Elvevoll Dam 620 x 6205,5
1996
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
91 Alta Kraftlag
v/Are Leinan
Kåven Kraftverk 1250 x 206024,6
92 Nord-Østerdal Kraftlag
v/Solbu
Sølna Kraftverk 1735 x 230012,0
93 Tromsø kommune
v/Arnhild Krogh
Simavik Dam *
Ringvassøya
820 x 212516,0
* Antatt som bransjens (verdens?) første lukeutskifting under vann uten at magasinet kunne tømmes. Nummer to var Ruhrverband AG i Tyskland.
1997
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
94-95 Nord-Troms Kraftlag
v/Idar Hansen og Arvid Kjeldsen
Kildal Dam (2 stk.) 1500 x 200017,5
96 Varanger Kraft
v/Karstein Aronsen
Buevann
Kongsfjord Kraftverk
(Belastning: 108 tonn)
2400 x 235019,5
97 Varanger Kraft
v/Karstein Aronsen
Gednje
Kongsfjord Kraftverk
(Belastning: 70 tonn)
1840 x 235017,5
98 Bergenshalvøens K.K.
v/Otto Løkkebø
Matre Kraftverk
Matredal
1580 x 20803,0
1998
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
99 Vesterålskraft
v/Tomas Stigen
Storvatnet
Djupfjord 1 Kraftverk
1320 x 171022,5
100 Høydal Kraftverk
v/Otto Løkkebø
Høydal Kraftstasjon, BKK 1200 x 12004,0
101 BKK Produksjon A/S
v/Otto Løkkebø
Steinsland Kraftverk
Inntak Skålebotn
3000 x 24002,8
102 Rubbestad L.base Sjøvannsreservoar
Vangsvik
900 x 9006,0
1999
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
103 BKK Produksjon A/S
v/Otto Løkkebø
Steinsland Kraftverk
Inntak, Kvanndalen
2000 x 27004,5
2000
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
104 Varanger Kraft A/S
v/Karstein Aronsen
Gednje Dam 1000 x 7003,5
2001
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
105 Tafjord Kraft
v/Selmer Skanska
Overingeniør Arne Helland
Juvfossen
inntaksluke foran tunell
1100 x 11005,0
106 BKK Produksjon A/S
v/Otto Løkkebø
Østerbotn
Bjelkestengsel
2000 x 22002,0
107 GEOTEX Engineering AS Demonstrasjonsluke 400 x 4005,0
2002
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
108 Troms Kraft Produksjon A/S
v/Knut Magne Olsen
Bardufoss Kraftverk
Spyleluke med oppvarmet lukeblad for utskylling av flytegods i alle årstider.
3800 x 20002,0
109 Statkraft, Alta
v/Ivar Hågensen
Kobbelv Kraftverk
Inntak Veikdalsbreen
900 x 10005,0
2003
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
110 Nord-Troms Kraftlag
v/Elin Kaasen
Cabardasjohka Kraftverk
1 flomluke drevet av skruespill
4785 x 21002,6
111-113 Nord-Troms Kraftlag
v/Elin Kaasen
Cabardasjohka Kraftverk
3 flomluker drevet av skruespill
4500 x 21002,6
114 Nord-Troms Kraftlag
v/Elin Kaasen
Cabardasjohka Kraftverk
1 avblendingsluke
2200 x 20002,0
2004
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
115 Småkraft AS
v/Agder Energi, Tor Gjermundsen
Bjørgum Kraftverk
Inntaksluke, selvlukkende v/evt. rørbrudd
1300 x 13005,0
116 Narvik VAR
Narvik kommune v/Avdelingsleder Åse Soleng
Forsnesvatn *
Hovedvannkilde, avstengningsluke i 32 m dyp sjakt
600 x 60024,0
* Montert vha. dykkere på 25 m dybde i ei 32 m dyp sjakt.
2005
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
117 Gåsvasselva Minikraftverk Gåsvasselva
Inderøy
600 x 6006,0
2006
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
118 Småkraft AS
c/o Statkraft Lilleaker
Oftedal II
Inntaksluke og selvlukkende luke ved evt. rørbrudd.
1900 x 19004,6
119 Småkraft AS
c/o Statkraft Lilleaker
Oftedal II, Bunnluke 1000 x 10005,35
120 Eidsdalen Kraftverk
(Innkjøpt av nåværende konkurrerende lukeprodusent)
Eidsdal Dam
Bunntappeluke, hydraulisk drift
1400 x 12207,0
121 Eidsdalen Kraftverk
(Innkj. av dameier)
Eidsdal Dam
Inntaksluke, hydraulisk drift
1800 x 24006,0
122 Eidsdalen Kraftverk Eidsdal Dam
Inntaksluke, hydraulisk drift
1800 x 24006,0
123 Småkraft AS
c/o Statkraft Lilleaker, v/Torblaa
Oftedal I, Inntaksluke og selvlukkende luke ved evt. rørbrudd 1200 x 12005,5
124 Statkraft
v/Torblaa
Kobbelv kraftverk
Tømmeluke i bekkeinntak
Bekk II
800 x 10003,3
125 Statkraft
v/Larsen
Kobbelv kraftverk
Tømmeluke i bekkeinntak. Tverrelva.
800 x 10003,8
126 Troms Kraft Produksjon A/S
v/Ing. Øystein Aspenes
Goullas kraftverk
Luke for erstatning av bjelker i bekkeinntak 3
1100 x 31503,65
127 Troms Kraft Produksjon A/S
v/Ing. Øystein Aspenes
Goullas kraftverk
Luke for erstatning av bjelker i bekkeinntak 7
1100 x 25003,0
2007
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
128 Tafjord Kraft A/S, Aquaservice Hoelsfossen El.verk, Tafjord kraft, Bunntappeluke, oppstr. montert 1200 x 9502,8
129 Istad Kraft A/S Istad Kraft, Bunntappeluke 1500 x 15004,0
130 Helle kraftverk Konsmo
SWECO Grøner v/Odd Glomsaker
Helle kraftverk, Inntaksluke, selvlukkende v/evt. rørbrudd 1200 x 12005,2
131 Statkraft
v/Overing. Ivar Hågensen
Kobbelv Kraftverk (Ørneredet)
Bunntappeluke i bekkeinntak 1
800 x 8004,0
132 Fa. Albert Collett A/S
v/dgl.leder Trygve Ebbing
Liadammen
Exenterluke som erstatning for bjelkestengsel.
800 x 25003,0
2008
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
133 Andøy Energi AS
v/Ing. Arve
Lovik kraftverk, Inntaksluke, selvlukkende v/evt. rørbrudd, helhydraulisk drift 1500 x 1800 6,5
134 Gisnafallet kraftverk Gisnafallet kraftverk, selvlukkende v/rørbrudd, hel-hydraulisk manøveranlegg. 1800 x 18004,5
135 Nordkraft AS
Selmer Skanska AS v/Sigurd Sommersel
Virak Dam, Inntaksluke foran selvrensende inntak, automatisk spylesekvens vha. PLS 1930 x 19306,6
136 Nordkraft AS
v/Sigurd Sommersel
Virak Dam, Spyleluke manøvrert sammen med inntaksluke via PLS 930 x 9306,0
137 Nordkraft AS
v/Sigurd Sommersel
Virak Dam, Bunntappeluke 930 x 9309,6
138 Småkraft A/S
v/Trygve Matthiessen
Tveitaskarelva kraftverk
Rørbruddsluke / inntaksluke
1000 x 1000
139 Statkraft Energi A/S
v/Overing. Jonny Åsheim
Skjomen kraftverk, Inntak Kobbvatn, Todelt for helikoptertransport 5100 x 22002,7
140 Småkraft A/S
v/Bård Aspen, Statkraft
Reingardsåga kraftverk, inntaksluke foran rørgate med hurtiglukking 1250 x 1250
141 Småkraft A/S
v/Bård Aspen, Statkraft
Reingardsåga kraftverk, Bunntappeluke Ø8004,0
2009
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
142 Småkraft A/S Bergstø kraftverk 1250 x 12506,5
143 Småkraft A/S
v/Otto Løkkebø, BKK
Rasdalen kraftverk
Rørbruddsluke, helhydraulisk manøvrering
1500 x 15005,0
144 Småkraft A/S
v/Kjell Finnerud, SWECO
Tua kraftverk. Inntaksluke, hydr. operert med hurtigutløsning 1250 x 12506,8
145 Småkraft AS
v/Overing. Ragnar Hartmann, SWECO Grøner Norge
Stokkelandsåna kraftv. Inntaksluke hydr.operert med hurtigutløsning 1250 x 12508,0
146 Småkraft AS
v/Overing. Ragnar Hartmann
Vanndøla kraftverk
Rørbruddsluke/inntaksluke
1000 x 10008,0
2010
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
147 Beisfjord vannverk
v/Alvin Nystad
Mølnelva inntak, inne i et eksisterende lukeløp. Hydraulisk operert vha. håndpumpe 1070 x 30004,0
148 Småkraft AS
v/Mona Løvås
Tjøtaelva krv. Inntaksluke, hydr. operert m/hurtigstengefunksjon 1000 x 10004,0
149 Småkraft AS
v/Overing. Ragnar Hartmann, SWECO Norge
Sagelvi kraftverk. Rørbruddsluke + inntaksluke. Hydraulisk operert. 1000 x 10005,8
150 Oksfjord vannverk Stenge/tappeluke i Oksfjord Dam i Nordreisa kommune. Operert vha. løftebukk og håndtalje 2000 x 15002,0
151 Småkraft AS
v/Baard Kvinge
Blådalselva krv. Rørbruddsluke og inntaksluke. Hydr. operert 1000 x 10004,81
152 Sunnhordland Kraftlag AS
v/Ivar Bragge, Multiconsult
Tveitelva kraftverk, Inntaksluke/rørbruddsluke 1500 x 15008,0
153 Tafjord Kraftproduksjon AS Dyrkorn kraftverk, Rørbrudds-luke/inntaksluke foran COANDA-inntak 1250 x 12508,0
2011
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
154 Elvekraft AS
v/Fredrik Marstrander
Nordbøåna kraftverk, Bunntappeluke + varegrind, konus og gjennomløpsrør Ø800 800 x 8004,0
155 Ørtfjell kraftverk
Mo i Rana Minikraft v/Geir M. Olsen
Bunntappeluke, nedstrøms montert, hydraulisk operert 1000 x 10005,0
156 Elvekraft AS
v/Ing. Pål Pettersen
Bensjord kraftverk, Rørbruddsluke/inntaksluke. Hydraulisk manøvrert fjern-/automatutløses vha. Balanselås + Varegrind, konus, gjennomløpsrør Ø600 1000 x 10006,0
2012
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
157 Fjellkraft
v/Ing. Kai-Rune Baustad
Mortendal kraftverk. Rørbruddsluke/inntaksluke med helhydraulisk betjening 1250 x 12505,0
158 Fjellkraft
v/Ing. Kai-Rune Baustad
Mortendal kraftverk. Bunntappeluke, nedstrøms montert, mek.manøvrering 750 x 7505,5
159 Fjellkraft v/Rune Sveinsen Saltdalselva kraftverk, rørbruddsluke/inntaksluke, helhydraulisk 1800 x 18004,5
160 Fjellkraft v/Rune Sveinsen Saltdalselva kraftverk, bunntappeluke, nedstrøms montert, hydraulisk manøvrert 1000 x 10005,0
161 Fjellkraft AS
v/Ing. Henning Grønhaug
Torsnes kraftverk, Jondal.Rørbruddsluke/ inntaksluke. helhydraulisk 2000 x 20004,0
2013
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
162 Statens vegvesen
v/Ing. Tom Vidar Salangli
Kvitebergelva Dam, Bunntappeluke, oppstrøms montert, integrert med varegrind 900 x 9003,0
163 Fjellkraft AS
v/Ing. Henning Grønhaug
Torsnes kraftverk, Skylleluke for utspyling av flytegods i damanlegg 1060 x 10201,5
164 - Bunntappeluke for valgfri montasje oppstrøms/nedstrøms 1000 x 1000Inntil
8,0
2014
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
165 Sundli kraftverk Rørbruddsluke kl. 2. Konus, gjennom løpsrør og lufterør 1250 x 12506,0
166 Coco Codo Sinclair Power Plant
Quito, Equador
Prosjektoppstart for prosjektering og produksjon av 41 luker BU
820 x 450
11,0
2015
Nr.Dameier/KontaktpersonLokasjonLukedim.
BxH i mm.
Dybde
mVs
166-206 Hidroelectrica Coco Codo Sinclair EP Coco Codo Sinclair Power Plant, Quito, Equador BU
820 x 450
11,0
- Utvikling av moduloppbygget Exenterluke. Anvendt I Equador-prosjektet (video fra åpningen)
2016...
Av forretningsmessige hensyn gis ikke opplysninger om de siste års aktiviteter
Tilbake til toppen