English

Nyheter:

01.12.2018:

EXENTERLUKEN kommer nå i
Generasjon II

Exenterluken er produsert etter samme prinsipp i 33 år. Løsningen har fungert til stor tilfredstillelse i markedet, og denne forblir uendret.

Vi har likevel sett muligheter for å toppe opp løsningen ved blant annet å introdusere:

 • Forbedrede guideevner og mere kompakt sideveis styring under manøvrering opp/ned ved bruk av skinnerensende friksjonselementer.
 • Øket bruk av rustfrie sidestyrende banelegemer.
 • Øket bruk av elementer som kan demonteres og justeres.

Generasjon II vil totalt gi ei luke som har øket servicegrad med hensyn på bruk og vedlikehold.


 

08.04.2016:

Geotex TH – patentsøkt topphengslet inntaksluke

GEOTEX TH-luken er ei helt ny-designet inntaksluke for småkraftverk.
Den er utviklet mhp. å oppnå følgende fortrinn:

th-luke-model
 • Myk lukking og manøvrering fra vertikal hydraulisk sylinder
 • Sylinderen kan fryse fast i et islag over luken
 • Kan justeres til svært sakte lukking. Dette beskytter rørgata mot flatsuging
 • Kan åpnes med finmanøvrering, egnet for varsom rørfylling
 • Ei luke som kan brukes i lavtbyggede inntak med et islag nesten helt ned til innløpsåpningen
 • Reduserer fare for luftmedrivning
 • Oppstrøms montert foran røret – intet behov for ventilkammer
 • Tetter rett mot damvegg
 • Enkel utrusting for å oppnå rørbrddsfunksjon eller fjernlukking
 • Enkel montasje og enkel drift

 

2015:

Geotex utvikler en ny luketype for lavtbyggende inntak for småkraftverk

Vi har alltid påpekt innsparingspotensialet ved å bygge enklest mulige konstruksjoner oppe i fjellsidene eller høyt i dalene ved inntakene.

Fra tidligere har Geotex utviklet og markedsført stengeorganer som kan monteres direkte på nedre damvegg – uten behov for egne ventilkammere. På samme måte er det svært kostnadsreduserende å bygge lave inntak med lave betongvolumer og innsparinger i forskalingsarbeider i høyden.

Som en videreføring utvikler vi nå ei luke som vil tillate lavbygging ved å redusere faren for luftmedrivning, samtidig som lukas komponenter ikke vil rage nevneverdig opp over utløpsåpningen og dermed stå i fare for å berøre islaget i dammen og fryse fast. Det er også viktig her at denne luka vil kunne gå til (nød)lukking med en lav og kontrollerbar lukkehastighet, noe som ikke gir fare for at rørgata vil suges flat ved alle typer lukking.
Det er også viktig at lukking kan skje kontrollert gjennom et islag, samt at åpning også kan skje mens det er is i inntaksdammen.

Den nye luketypen planlegges klar for markedet våren 2016.