English

GEOTEX Engineering AS

fjelltopp

GEOTEX holder til på Oteren i Troms, et område kjent for sitt vakre og dramatiske landskap, og kansje enda mer – for sine vannkraftressurser.

GEOTEX Engineering er Norges største produsent av damluker målt i antall tilvirkede enheter. I løpet av de siste 34 år er mer enn 200 luker konstruert, produsert og levert i inn- og utland.

Anvendelse av de mest moderne konstruksjonsteknikker, årelang erfaring innen design og fabrikasjon, og nitid kvalitetskontroll gir våre kunder den høyeste grad av sikkerhet under montasje og drift av våre «GEOTEX-luker».

Gjennomført bruk av standardiserte og utprøvede komponenter gir oss mulighet til å tilby luker som dekker vide bruksområder i alle 5 bruddkonsekvensklasser.

Selskapet har siden 1986 vært engasjert innen vannkraft. Dette året ble Exenterluken utviklet. Exenterluken er en moderne rulleluke med eksentrisk opptrekk. Dens mange fortinn gjorde at den raskt ble ettertraktet av profesjonelle innkjøpere i landets største kraftselska-per som Statkraft, BKK Produksjon, Agder Energi, Troms Kraft, Arendals Fossekompani, osv.

Etter dette er mer enn 200 Exenterluker blitt designet og produsert. Den nordligste er montert i på Grønland, den sørligste i Zaire og de østligste i Equador. Den mest belastede (108 tonn) er montert i Varanger, og den fysisk største (4,8 mx 4,2 m) i Agder.

I dag konstrueres og tilvirkes også allt mekanisk utstyr for inntak for små og mellomstore kraftverk, som konuser, lufterør, gjennomløpsrør, varegrinder, etc.

GEOTEX Engineerings arbeide med innovative løsninger for vannkraftbransjen har i samspill med gode kunder frembragt nyvinninger til glede for alle parter. Selskapet har som en følge av dette nettopp utviklet et selvrensende vannintak for kraftverk. Dette er tildelt norsk patent.
Nå lanserer vi ei ToppHengslet luke (TopHinged) luke med vertikalt opptrekk.

GEOTEX innehar NVE- godkjennelse for prosjektering av tappe-/stengeorganer, tverrslags-porter og rør i dammer og vannveier i alle 5 bruddkonsekvensklasser.

administrasjonsbygget

GEOTEX administrasjonsbygg på Hatteng ved E6/E8 i bunnen av Lyngenfjorden.