English

Tjenester

 

Revurdering av luker, rør og tverrslagsporter

Vårt selskap kan utføre revurderinger av alle mekaniske komponenter i vannvei, som luker,tverrslagsporter og rør. Intervall for slik inspeksjon er 15 år i bruddkonsekvens-klasse 2,3 og 4. I bruddkonsekvensklasse 1 er intervallene «minst hver 20. år».

Vi er godkjent av NVE for å utføre revisjoner i alle bruddkonsekvensklasser.

 

Prosjektering av rørgater

Vårt selskap kan også prosjektere, eller sidemannsgodkjenne prosjektering av rørgater i alle bruddkonsekvensklasser.

 

Prosjektering av inntak

Sammen med godkjent og samarbeidende selskap for prosjektering av damanlegg i betong kan vi utføre en total prosjektering av inntaksdammer med allt mekanisk utstyr i alle bruddkonsekvensklasser og fremlegge prosjekteringen for NVE til godkjennelse i hht. Damsikkerhetsforskriften.